Har man förlorat en nära anhörig och vill få tag på en kopia av den avlidnes spanska testamente finns det en viss procedur för detta, vid vilken vi kan vara behjälpliga.

Vi behöver en fullmakt från dödsboet. Fullmakten kan vara utfärdad i Sverige eller Spanien. Vi behöver även en kopia på dödsattesten. Om den avlidne gick bort i Spanien kan man nyttja den internationella dödsattesten som utfärdas här. Om den avlidne gick bort i Sverige behövs dödsattesten vara stämplad med haag apostillen av en Notarius Publicus.

Med hjälp av fullmakten och dödsattesten besöker vi civilregistret i Malaga och för ut ett certifikat om den sista viljan (certificado de ultimas voluntades). Detta intyg anger vilken notarie det spanska testamentet undertecknades inför. Med dessa tre certifikat besöker vi sedan notarien och får ut en kopia på testamentet.

För att få hjälp med detta eller någon annan juridisk fråga är ni välkomna att kontakta oss på MLS legal.

Contact Erik Berger
Telephone +46 (0)730652117
Email: eberger@mylawyerinspain.com

Processen för att få ut en spansk testamente

2 oktober 2018

Har man förlorat en nära anhörig och vill få tag på en kopia av den avlidnes spanska testamente finns det en viss procedur för detta, vid vilken vi kan vara behjälpliga.

Vi behöver en fullmakt från dödsboet. Fullmakten kan vara utfärdad i Sverige eller Spanien. Vi behöver även en kopia på dödsattesten. Om den avlidne gick bort i Spanien kan man nyttja den internationella dödsattesten som utfärdas här. Om den avlidne gick bort i Sverige behövs dödsattesten vara stämplad med haag apostillen av en Notarius Publicus.

Med hjälp av fullmakten och dödsattesten besöker vi civilregistret i Malaga och för ut ett certifikat om den sista viljan (certificado de ultimas voluntades). Detta intyg anger vilken notarie det spanska testamentet undertecknades inför. Med dessa tre certifikat besöker vi sedan notarien och får ut en kopia på testamentet.

För att få hjälp med detta eller någon annan juridisk fråga är ni välkomna att kontakta oss på MLS legal.

Contact Erik Berger
Telephone +46 (0)730652117
Email: eberger@mylawyerinspain.com

Erik Berger

Written by:
Erik Berger

< Back to blog posts

Ask us for a Quote

We know you will want to know how much your legal advice will cost, so we are committed to confirming costs of our services to you in writing.

Join Our Newsletter

Sign-up today to receive updates:

Testimonials

“You’ve been such an amazing support, we’re thrilled we met you and will be referring you to our friends and people we meet.”

Mr. & Mrs. H